ATOMTEK

ETİK ANT

ETİK ANT

 • ‘’Önce İnsan’’ sloganıyla hareket etmek,
 • “Dürüstlük ve çalışma etiği” unsurlarını en önemli değerimiz olarak benimsemek,
 • Müşteri ve tedarikçilerimizi en büyük “İş Ortaklarımız” olarak görmek ve taleplerini tam olarak anlayıp karşılamak,
 • Başta “İş Ortaklarımız” olmak üzere, iş arkadaşlarımızın, hissedarlarımızın ve içerisinde bulunduğumuz ulusal ve uluslararası çevrenin menfaatlerini gözetmek,
 • İş Ortaklarımız için “EN İYİ” olmayı, çağdaş yönetim sistemimizin mükemmellik anlayışı gereği prensip edinmek,
 • ‘’Hizmette Kalite’’ sorumluluk bilinci ile değişimin değişmez kural olduğu günümüz bilgi çağında yenilikleri yakından takip etmek,
 • Şirketimiz “Prestij ve İmajını” marka değer bilinciyle en yüksek düzeyde tutmak,
 • Şirketimiz adına her zaman ‘’Verimli ve Üretken’’ olmak,
 • ‘’Eğitim Olmazsa Olmaz’’ inancıyla entelektüel sermayemizin bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirmek,
 • Şirketimiz ve iş ortaklarımızın ‘’Bilgi Sırdaşı’’ olmak ve bilgi gizliliği ilkesinden asla taviz vermemek,
 • ‘’Takım Ruhu’’ bilinci içerisinde ekip verimliliğimizi sürekli kılmak,