ATOMTEK

FAALİYET ALANLARI

PGNAA SİSTEMLERİ

Genellikle çimento tesislerinde element analizi amacıyla kullanılan on-line / on-belt / crossbelt analizör gibi PGNAA sistemlerinde anahtar teslim çözüm önerileri sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında sunduğumuz çözümler;

 • Cf-252 Radyoaktif Kaynak Tedariki (Detaylı Bilgi İçin)
 • PGNAA Sistemleri İçin Bakım, Servis ve Teknik Destek Hizmetleri

 

PROFESYONEL DANIŞMANLIK

Radyoaktif kaynak ve radyoaktif kaynak içeren cihaz kullanımı ve son kullanıcı ihtiyaçlarına paralel olarak sunduğumuz anahtar teslim danışmanlık çözümleri;

 • Radyasyondan Korunma Danışmanlığı,
 • Yasal İzin ve Lisanslama Süreçleri
 • Radyoaktif Madde İthalatı
 • Radyoaktif Madde İhracatı
 • Transit Geçiş,
 • Lojistik Desteği
 • Radyasyon Ölçümü
 • Radyasyon Güvenliği Hizmetleri
 • Radyoaktif Madde Kullanımı ile İlgili Diğer Hizmetler

 

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ

Kullanım dışı kalmış radyoaktif kaynakların ve radyoaktif atıkların bertarafı veya yurtdışı mahrece iadesi hususunda sunduğumuz anahtar teslim çözümler;

 • Radyoaktif Madde Yurt İçi Bertarafı; Radyoaktif kaynağın/cihazın ÇNAEM RAY Biriminde bertaraf edilmesi süreci
 • Mahrece İadesi; Radyoaktif kaynağın/cihazın geri dönüşüm veya bertarafı amaçlı yurt dışı üreticisine geri gönderimi süreci
 • Radyoaktif Kaynak Sökümü; Radyoaktif kaynak içeren cihazlar içerisinde bulunan ve kullanım dışı kalmış kapalı radyoaktif kaynakların radyasyon güvenliğinin sağlanarak cihazlardan çıkarılması ve navlun tasarruflu bertarafı için sunulan bir hizmet kapsamıdır.

RADYOAKTİF MADDENİN GÜVENLİ TAŞINMASI

TAEK taşıma lisansı ve UBAK Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi nezdinde, radyoaktif maddelerin karayolu ile taşınması için çözümler sunuyoruz. Radyoaktif madde taşıma hizmeti kapsamındaki süreçler;

 • İthalat Süreci
 • İhracat Süreci
 • ÇNAEM Bertaraf/Geçici Depolama
 • Transit Geçiş
 • Tesisten Tesise (Petrol Kuyu Log vb.)
 • Lokal Hizmetler

 

RADYOAKTİF KAYNAK/CİHAZ MONTAJ VE DEMONTAJ

Endüstriyel uygulamalarda kullanılan radyometrik proses kontrol cihazlarının radyasyon güvenliğinin sağlanarak kullanılacağı prosese mekanik montajı / demontajı Hizmet kapsamındaki radyometrik proses kontrol sistemleri

 • Seviye Ölçüm Sistemleri
 • Yoğunluk Ölçüm Sistemleri
 • Kalınlık/Ağırlık Ölçüm Sistemleri
 • Nem Ölçüm Sistemleri
 • Radyoaktif Yer İşaretleyicileri

 

RADYOAKTİF KAYNAK TEDARİKİ

 • Endüstriyel Radyoaktif Kaynaklar
 • Referans ve Ar-Ge Amaçlı Kullanılan Radyoaktif Kaynaklar (Solüsyon ve Nokta Kaynak)

ULUSAL GÜVENLİK

Ulusal güvenlik hizmetlerimiz kapsamında;

 • Radyasyon ölçüm sistemleri,
 • Radyoaktif atık yönetimi,
 • Süpervizörlük,
 • Teknik destek ve danışmanlık,
 • Gözetim ve denetim